Χημεία Κατεύθυνσης

12:14 μ.μ. 0 Comments


Εχτές γράψαμε χημεία κατεύθυνσης και αυτά είναι τα θέματα:


Πρώτο θέμα:
Πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος
Εντύπωση μου έκανε ότι τα πολλαπλής επιλογής έπιαναν 5 μονάδες το καθένα δηλαδή 1 μονάδα στα 20!


Δεύτερο Θέμα:

Μας έδινε μεταβολές (πχ αύξηση θερμοκρασίας) και έπρεπε να το αντιστοιχίσουμε με την αντίδραση που ταιριάζει. Το παράδοξο ήταν ότι ταίριαζαν παραπάνω από 1, άλλα έπρεπε να το βάλουμε 1-1.
Να εξηγήσουμε τις θα συμβεί στην ταχύτητα της αντίδρασης αν προσθέσουμε καταλύτη, αυξήσουμε την συγκέντρωση κτλ.

Και μία εύκολη συμπλήρωση κενών.

Τρίτο θέμα:

Μας έδινε μια αντίδραση το αργό και το γρήγορο στάδιο και κάποιες ποσότητες, την Κ και την Uμέση
Έπρεπε να βρούμε τον νόμο ταχύτητας (εύκολο)
Και μετά να βρούμε τις τελικές συγκεντρώσεις κάθε ουσίας.
Παίρναμε:
Uμέση= Δ[Α]/Δt

πολλές φορές για να τις βρούμε όλες. Άσκοπες πράξεις δηλαδή!!
Και στο τέλος έλεγε να βρούμε και την ταχύτητα. Εύκολο αφού έχουμε το Κ και τις συγκεντρώσεις που έχουμε βρει.

Τέταρτο Θέμα:

α) Ένα δοχείο με 4 συστατικά σε ΧΙ και ζήταγε την Kc!
β)Άλλο δοχείο με άλλο όγκο (ίδια θερμοκρασία) με αρχικές ποσότητες – να βρούμε την απόδοση
γ) Άλλο δοχείο με άλλο όγκο (ίδια θερμοκρασία) με 4 ποσότητες χωρίς να μας λέει αν είναι ΧΙ.
Εδώ σκάλωσα λίγο αλλά μετά σκέφτηκα την Qc που έβγαινε ίδια με την Kc οπότε είχαμε ΧΙ. Εδώ ζήταγε τις ποσότητες
δ) Να κάνουμε τα διαγράμματα c-t για ένα προϊόν και ένα αντιδρών και στα τρία δοχεία
Έγραψα πολύ καλά. Δεν είναι πολύ δύσκολα, αλλά ήταν πάρα πολλά! Ίσα ίσα έφτασαν οι δύο ώρες.
Μου φαίνεται παράλογο που έγραψα στην χημεία καλύτερα από τα μαθηματικά, την στιγμή που χημεία διάβαζα σπάνια και του χρόνου θα αλλάξω κατεύθυνση!!
Μάλλον μου έκατσαν καλύτερα τα θέματα!!

To be creative means to be in love with life

0 σχόλια: